កាស៊ីណូផ្សាយផ្ទាល់ ស្លត កីឡា ឆ្នោត
ប្រូម៉ូសិន សំណាងបង្វិល វីអាយភី
ទាក់ទង​មក​ពួក​យើង សំណូមពរ ទាញយកកម្មវិធី ចុះឈ្មោះ ចូល
ប្រាក់បញ្ញើ
VIP banner
VIP Privileges

Bronze VIP 1

Silver VIP 2

Gold VIP 3

Platinum VIP 4

Diamond VIP 5

បញ្ចុះតម្លៃ
វដ្តប្រាក់បង្វិល MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY MONTHLY
ការបញ្ចុះតម្លៃកាស៊ីណូបន្តផ្ទាល់ -- -- -- -- --
ការបញ្ចុះតម្លៃរន្ធដោត -- -- -- -- --
ការបញ្ចុះតម្លៃកីឡា -- -- -- -- --
ប្រាក់រង្វាន់
ប្រាក់រង្វាន់ថ្ងៃកំណើត Up to 18 Up to 88 Up to 188 Up to 388 Up to 888
អាប់ដេតប្រាក់រង្វាន់ Welcome Bonus VIP 1 Upgrade Bonus RM 88 VIP 2 Upgrade Bonus RM 188 VIP 3 Upgrade Bonus RM 388 VIP 4 Upgrade Bonus RM 888
ការដកប្រាក់
ភាពញឹកញាប់នៃការដកប្រាក់ 10 TIMES 20 TIMES 30 TIMES Unlimited Unlimited
ចំនួនទឹកប្រាក់ដកប្រាក់ MYR 20,000.00 MYR 25,000.00 MYR 40,000.00 MYR 60,000.00 Unlimited
សមាជិកភាព
អាចបន្តបាន។ ការចូលប្រើអស់មួយជីវិត 1ខែ 2ខែ 3ខែ 3ខែ
ប្រាក់បញ្ញើអប្បបរមា MYR 0.00 MYR 35,000.00 MYR 80,000.00 MYR 130,000.00 MYR 200,000.00
MYR 0.00 MYR 1,000,000.00 MYR 1,000,000.00 MYR 1,000,000.00 MYR 1,000,000.00

Tawaran promosi ini terbuka kepada semua member G9Win.

  • Selepas jumlah deposit member mencapai keperluan kami, member akan menaik taraf tahap mereka, dan member secara automatik akan memperoleh kelayakan pelan VIP kami dalam masa satu bulan dan seumur hidup.
  • Contoh: Deposit terkumpul member sebanyak MYR 35000.00 dari 1 Oktober hingga 31 Oktober. Bermula jam 1 tengah hari pada 1 November, dia dianugerahkan Keahlian Platinum sehingga seumur hidup.
  • Member boleh menikmati faedah peringkat kami selepas menuntut bonus naik taraf pada jam 1:00 petang
  • Peratusan rebat tunai akan dinaikkan sepanjang bulan mengikut jadual peringkat di atas.
  • Bonus rebate akan dikira mengikut menang atau kalah total deposit , dan akan diagihkan secara automatik setiap hari Isnin jam 1:00 petang.
  • Untuk menuntut promosi hari lahir ini, Member mesti menuntut bonus ini dalam tab (Baucer) dalam Akaun.
  • Selepas member menikmati tahap VIP, Mereka akan dikekalkan seumur hidup.
  • Jika mana-mana member melanggar terma dan syarat am, G9Win berhak untuk membatalkan keistimewaan VIP member pada bila-bila masa tanpa notis terlebih dahulu.
  • Tertakluk kepada terma dan syarat promosi am.